Delikatessen Bistro Bar ligger inhyst i en gammal brandstation från före sekelskiftet på Södermalm i Stockholm. Inriktningen är rustika franska bistrorätter. Vi har öppet kvällstid måndag-lördag och har även vår nyöppnade "bakficka" Bar Hommage intill.